Zakład Usług Komunalnych

:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

Serwis dla Klientów MZGK sp. z o.o. w Dęblinie

 

 tel. (081)  88 33 625
 

email: bok@mzgk.pl

Strona główna

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

 

Gotowe formularze do ściągnięcia ze strony:

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

O DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

(OSOBY  FIZYCZNE  PROWADZĄCE  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODRCZĄ)

 

 

WNIOSEK

O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

 

 

ZLECENIE EKSPERTYZY WODOMIERZA

 

 

ZLECENIE WYKONANIA PRZYŁĄCZA

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA WODOMIERZA GŁÓWNEGO
ZE STUDZIENKI NP. DO DOMU

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - OSOBY FIZYCZNE PRZEBYWAJĄCE KRÓCEJ NIŻ 3-MCE

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - FIRMY

 

 

ZGŁOSZENIE WYKONANIA PRZYŁĄCZA PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ