Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o. o.
w Dęblinie

    

 


:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie na podstawie art. 24 ust. 9
w związku z art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz. 139) informuje o taryfach, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę.

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł

jednostka miary

netto

z VAT

1.

ZW- GD1; ZW-GD2; ZW-PO1; ZW-PO2

Cena za dostarczoną wodę

3,57

3,86

zł/m³

                                                                                                                                                       

 

Wysokość cen za dostarczone ścieki

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł

jednostka miary

netto

z VAT

1.

OŚ- 1; OŚ- 2;
OŚ-3; OŚ- 4

Cena za odprowadzone ścieki

6,60

7,13

zł/m³

 

 

 Sposób naliczania opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty

zł/odbiorca/miesiąc

netto

z VAT

1

ZW-GD1; ZW-PO1; OŚ-1

14,30

15,44

2

ZW-GD2; ZW-PO2; OŚ-2

4,77

5,15

3

OŚ -3

7,15

7,72

4

OŚ - 4

16,38

17,69

 

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp.

rodzaj stawki

stawka opłaty w zł

jednostka miary

netto

z VAT

1.

stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

214,13

263,38

szt.

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA:

 

Zaopatrzenie w wodę:

ZW-GD1 – dostawa wody do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych administrowanych przez DGM, S-nie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Nieruchomości rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co miesiąc;

 

ZW-GD2 – dostawa wody do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, rozliczana za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co trzy miesiące;

 

ZW-PO1 – woda dostarczana do pozostałych obiektów przyłączonych do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów zielonych, fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, do celów budowlanych, do mycia samochodów itp.  rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co miesiąc;

 

ZW- PO2 – woda dostarczana do pozostałych obiektów przyłączonych do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów  zielonych, fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, do celów budowlanych, do mycia samochodów itp.  rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co trzy miesiące

 

Odprowadzanie ścieków

OŚ- 1  - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co miesiąc;

 

OŚ- 2 -  wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co trzy miesiące;

 

 OŚ- 3  - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych odczytywanych co 3 miesiące z uwzględnieniem wskazań podwodomierzy do wody bezpowrotnie zużytej

 

OŚ- 4  - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych odczytywanych co miesiąc z uwzględnieniem wskazań podwodomierzy do wody bezpowrotnie zużytej

 

UWAGA:

Dla odbiorców korzystających jednocześnie z usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków opłata abonamentowa naliczana będzie tylko raz za okres rozliczeniowy.

 

 

                                                                                          

 

                                                                                               

                                                                                                 Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

                                                                                                  

                                                                                                  mgr inż. Alicja Zwierzchowska 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w środę 19.11.2014 r.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie
i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 19.11.2014 r. każdy właściciel nieruchomości z terenu Miasta Dęblin będzie mógł się pozbyć bezpłatnie i zgodnie z prawem zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 18.11.2014 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

 

                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                             mgr inż. Dariusz Wojdat

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w środę 19.03.2014 r.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie
i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 19.03.2014 r. każdy właściciel nieruchomości z terenu Miasta Dęblin będzie mógł się pozbyć bezpłatnie i zgodnie z prawem zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 18.03.2014 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce
Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

 

                                                              

 

 

                                Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w środę 20.11.2013 r.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie
i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 20.11.2013 r. każdy właściciel nieruchomości z terenu Miasta Dęblin będzie mógł się pozbyć bezpłatnie i zgodnie z prawem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 19.11.2013 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.             

                                  

                       Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

                          

                                   

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Ułęż.

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ułęż (Białki Dolne, Białki Górne, Drążgów, Korzeniów, Lendo Ruskie, Podlodów, Podlodówka, Sarny, Sobieszyn, Zosin, Żabianka) do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się w poniedziałek 30.09.2013 r.

 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będzie mógł się pozbyć bezpłatnie i zgodnie z prawem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka),

·               zużyte baterie,

·               meble (szafy, kredensy, wersalki, fotele itp.).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV, baterie i odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki
do godz. 8:00 przed posesję. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać wyżej wymienione odpady. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.                                                                                 

                                    

     Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce

                                                                                               

  

__________________________________________________________________________________________________

 

                                Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie
i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 12.03.2013 r. na terenie Dęblina odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy Klient, który ma podpisaną z MZGK Sp. z o. o. umowę na wywóz odpadów komunalnych będzie mógł się go pozbyć bezpłatnie i zgodnie
z prawem. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy
lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 9:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 11.03.2013 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.                                                                                  

                                                      

                       Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

                                                                                              

 

                                                                                                        Prezes Zarządu 

 

                                                                                                  mgr inż. Dariusz Wojdat

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

TWARDOŚĆ WODY DĘBLIN / MAJ 2013/

 

              Lp.

                                           Jednostki twardości

Wodociąg

„Wiślana”

Wodociąg

„Jagiellońska”

Wodociąg

„Lotnisko”

1.

CaCO3 mg/l (ppm)

228

214

224

2.

mval/l

4,56

4,28

   4,48

3.

mmol/l

2,28

2,14

 2,24

4.

Stopnie niemieckie ºdH

12,76

11,98

12,53

5.

Stopnie angielskie  º e

15,96

14,98

 15,68

6.

Stopnie francuskie ºf

22,8

21,4

  22,4

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

DĘBLIN  JAKOŚĆ WODY – MAJ 2017

 

     

 Lp.


Parametr badany


Jednostka

miary

Wodociąg Wiślana Hydrofornia


Wyniki

badań

Wodociąg

Jagiellońska


 

Sieć

ul.Kolejowa 20

Wyniki
badań

Wodociąg

Jagiellońska


 

Sieć

ul. Kowalskiego 9

Wyniki

badań

Wodociąg

Twierdza


 

ul. 15 PP

Wilków 3A

Wyniki

badań

Dopuszczalne wartości wskaźników


 

1.

Odczyn (pH) -

7,6

7,7

7,7

7,6

6,5-9,5

(A)PN ISO 10523:2012


 

rzewodność el.wł. µS/cm

940

820

830

785

2500

(A)PN-EN 27888:1999

Automatyczna kompensacja temperatury

3.

Mangan (Mn) mg/dm³

9,6

< 1

13

23

50

(Ae)PN-EN ISO 11885:2009

4.

Żelazo(Fe) mg/dm³

< 4

< 4 26

56

200

(Ae)PN-EN ISO 11885:2009

5.

Mętność NTU

0,28

0,36

0,69

1

1

(A)PN-EN ISO 7027:2003

6.

Barwa mgPt/dm³

7

7

7

8

15

(A)PN-EN ISO 7887:2012

7.

Zapach TON

<1

<1

< 1

<1

1-5 akcept.

(A)PN-EN 1622:2006

8.

Smak TFN

< 1

<1

< 1

<1

1-8 akcept.

(A)PN-EN 1622:2006

9.

Amonowy jon mg/dm³

0,22

<0,13

<0,13

<0,13

0,5

(A)PN-EN ISO 11732:2007

10.

Bakterie grupy coli jtk/100 ml

0

0

0


 

0

(A)PN-EN ISO 9308-1:2014-12

11.

Escherichia coli jtk/100 ml

0

0

0


 

0

(A)PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

 

__________________________________________________________________________________________________

NOWA CENA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje swoich Klientów, iż od dnia 01.01.2013 r. ulegnie zmianie cena wywozu odpadów komunalnych dla osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Nowa stawka wywozu odpadów komunalnych wyniesie:

 

9,60 zł  z VAT/ miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe

8,16 zł z VAT/m-c/osoba w przypadku, kiedy zamieszkuje 5 i więcej osób

 

Ponieważ Spółka nie posiada własnego składowiska, dlatego zmuszona jest do deponowania odpadów na warunkach komercyjnych w Puławach i Stężycy.
Od nowego roku wzrastają ceny składowania odpadów, które ustala właściciel wysypiska oraz opłata marszałkowska za korzystanie ze środowiska. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. Spółka od 1 stycznia 2013 r. będzie składować odpady w Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Puławach, która to jest jedynym pełnoprawnym składowiskiem dla miasta Dęblin. Cena składowania odpadów w Puławach jest o 44% wyższa niż w Stężycy.
W/w przepisy wpłynęły najbardziej na zmianę ceny wywozu odpadów komunalnych
od 1 stycznia 2013 r.

 Kolejne czynniki to rosnące koszty energii elektrycznej i wzrost cen paliw, które bezpośrednio przenoszą się na koszty utrzymania taboru transportowego, wzrost inflacji oraz wzrost kosztów zakupu worków przeznaczonych do konfekcjonowania odpadów segregowanych.

Zapewniamy Państwa, że skalkulowaliśmy nową cenę wywozu odpadów komunalnych w taki sposób, aby większą część podwyżki w/w mediów przejąć na Spółkę,
a Państwu zaoferować akceptowalną stawkę. Na taką decyzję duży wpływ miała również Państwa postawa w prowadzonej segregacji śmieci oraz  wyselekcjonowanej zbiórce popiołu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z 1 lipca 2011 r. MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie będzie wypełniać wszystkie warunki Umowy zawartej z Państwem do 30 czerwca 2013 r. Od 1 lipca 2013 r. Miasto Dęblin staje się właścicielem wszystkich odpadów komunalnych na terenie gminy, a wywóz odpadów komunalnych powierzy firmie, która zostanie wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Mamy nadzieję, że powyższe działania znajdą zrozumienie wśród naszych Klientów.

 

 

                                                                Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

  

                                                                                               mgr inż. Dariusz Wojdat

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie zgodnie z art. 24 pkt.7 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858) podaje do wiadomości  taryfy, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę.

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

ZW- GD1; ZW-GD2; ZW-GD3; ZW-PO1; ZW-PO2

Cena za dostarczoną wodę

3,87

4,18

zł/m³

                                                                                                                                                       

Wysokość cen za dostarczone ścieki

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

OŚ- 1; OŚ- 2;
OŚ-3; OŚ- 4

Cena za odprowadzone ścieki

5,95

6,43

zł/m³

 

 Sposób naliczania opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty

zł/odbiorca/miesiąc

netto

z VAT

1

ZW-GD1; ZW-PO1; OŚ-1

12,90

13,93

2

ZW-GD2; ZW-PO2; OŚ-2

4,30

4,64

3

OŚ -3

7,03

7,59

4

OŚ - 4

15,63

16,88

5

ZW – GD3

6,05

6,53

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp.

rodzaj stawki

stawka opłaty w zł

jednostka miary

netto

z VAT

1.

stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

214,13

263,38

szt.

 

 OBJAŚNIENIA:

 

Zaopatrzenie w wodę:

ZW-GD1 – dostawa wody do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych administrowanych przez DGM, S-nie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Nieruchomości rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co miesiąc;

 

ZW-GD2 – dostawa wody do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, rozliczana za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co trzy miesiące;

 

ZW- GD3  - woda dostarczana do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych rozliczana na podstawie ryczałtowego zużycia wody;

 

ZW-PO1 – woda dostarczana do pozostałych obiektów przyłączonych do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów zielonych, fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, woda używana do podlewania ogrodów rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co miesiąc;

 

ZW- PO2 – woda dostarczana do pozostałych obiektów przyłączonych do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów  zielonych, fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, woda używana do podlewania ogrodów rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co trzy miesiące

 

Odprowadzanie ścieków

OŚ- 1  - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co miesiąc;

 

OŚ- 2 -  wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co trzy miesiące;

 

 OŚ- 3  - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych odczytywanych co 3 miesiące z uwzględnieniem wskazań podwodomierzy do wody bezpowrotnie zużytej

 

OŚ- 4  - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych odczytywanych co miesiąc z uwzględnieniem wskazań podwodomierzy do wody bezpowrotnie zużytej

 

UWAGA:

Dla odbiorców korzystających jednocześnie z usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków opłata abonamentowa naliczana będzie tylko raz za okres rozliczeniowy.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/194/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w  §2 ust. 1 ustala się dopłatę do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa ZW-GD1; ZW-GD2; ZW-GD3) w wysokości brutto – 0,21 zł oraz §2 ust. 2 dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie za okres obowiązywania niniejszych taryf.

 

                                                                                             Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

                                                                                                   mgr inż. Dariusz Wojdat 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 29.11.2012 r. na terenie Dęblina odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy Klient, który ma podpisaną z MZGK Sp. z o. o. umowę na wywóz odpadów komunalnych będzie mógł się go pozbyć bezpłatnie i zgodnie z prawem. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 28.11.2012 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65. 

                                                                                         Prezes Zarządu

  

                                                                                                mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

        

 SZANOWNI PAŃSTWO

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, iż w sezonie grzewczym 2012/2013 od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. odbiór popiołów powstałych w gospodarstwach indywidualnych spalających do celów grzewczych stały opał (węgiel, koks) będzie odbywał się na poniższych zasadach:

 

 1.Popiół będzie odbierany po wcześniejszym jednorazowym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym do Biura Obsługi Klienta tel.: 81/883-36-25 lub 81/883-36-65.

 

2. Proponujemy, aby Klienci gromadzili popioły we własnych workach lub różnego rodzaju pojemnikach (wiadra, kotły), wystawiając je rano w dniu wywozu przed posesję do godz. 8.00.

 

3. Popiół będzie odbierany w okresie grzewczym od naszych Klientów w pierwszą i trzecią środę miesiąca.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie umowy na promocję projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”

W dniu 26 września 2012 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie została podpisana umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie promocji realizowanego przez Spółkę projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” w ramach POIiŚ, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Umowę podpisali: w imieniu Zamawiającego - Prezes MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie -Dariusz Wojdat, ze strony Wykonawcy - Prezes firmy UNIA Sp. z o.o. z Krakowa - Krystyna Szkarłat.

 Firma UNIA Sp. z o.o. została wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, oferując najniższą cenę.

Zawarta umowa stanowi wypełnienie obowiązku informowania opinii publicznej o współudziale Unii Europejskiej w finansowaniu realizowanego projektu, rezultatach przedsięwzięcia oraz korzyściach jakie przyniesie dla środowiska naturalnego.  Ma to na celu zwiększenie poziomu wiedzy o działalności Unii Europejskiej oraz informowania, na co wydatkowane są środki pochodzące z jej budżetu. 

W ramach realizacji umowy z Wykonawcą zostaną wykonane m.in. tablice informacyjne, materiały poligraficzne: plakaty, ulotki, foldery informacyjne a także powstanie strona internetowa projektu, spot reklamowy w radio oraz film promocyjny.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, że w sezonie letnim 2012 od 1 maja 2012 r. obowiązuje poniższy system odbioru odpadów z ogrodów powstałych w gospodarstwach indywidualnych (trawa, liście).

1.Odpady zielone będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne lub osobiste do Biura Obsługi Klienta tel.: 81 883-36-25 lub 883-36-65.

2.Proponujemy, aby klienci gromadzili odpady zielone we własnych workach wystawiając je rano (do godz. 7.30) w dniu wywozu przed posesję.

3.Odpady zielone będą odbierane w okresie od 1.05.2012 r. do 31.10.2012 r. od naszych klientów w pierwszą i trzecią środę miesiąca po wcześniejszym każdorazowym zgłoszeniu w BOK.

4.Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla Miasta Dęblin” MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie zabiera nieodpłatnie od Klientów Spółki 12 kg odpadów zielonych przypadających na mieszkańca na rok. Ilości większe mogą być również
zabierane od kontrahentów jednakże po oszacowaniu ilości i dodatkowej opłacie za transport i składowanie na kompostowni. Opłata za ponadnormatywny worek o pojemności 120 l wynosi 5,00 zł/sztuka brutto.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.

 

                                                                                                   Biuro Obsługi Klienta

                                                                                                      MZGK Sp. z o.o.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

SEGREGACJA ODPADÓW


 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje, że zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Dęblin nr LVI/356/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. właściciele posesji zobowiązani są w zakresie segregacji odpadów komunalnych do przestrzegania następujących wytycznych:


 

Do worków na plastiki wrzucamy:

- butelki PET po napojach, butelki po olejach jadalnych;

- opakowania po chemii gospodarczej tj. butelki po szamponach, po płynach do kąpieli, po płynach do mycia naczyń.

Do worków na szkło wrzucamy:

- umyte butelki i słoiki po art. spożywczych (bez zakrętek).

Do worków na makulaturę wrzucamy:

- gazety, zeszyty, kartony, tekturę.


 

Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów nie wrzucamy:

- prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, kalki technicznej;

- opakowań po olejach samochodowych;

- naczyń jednorazowych, skrzynek i doniczek na kwiaty, pojemników plastikowych;

- opakowań po chipsach, worków foliowych, tzw. "reklamówek";

- plastików twardych: miedniczki, wanienki, doniczki;

- porcelany, naczyń typu arco, talerzy;

- opakowań po lekach, styropianu;

- opakowań po sokach czy mleku, jogurtach;

- pojemników i puszek po farbach i lakierach;

- opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych (odpad niebezpieczny);

- szyb, luster (odpad niebezpieczny);

- szkła zbrojonego (odpad niebezpieczny);

- świetlówek (odpad niebezpieczny);

- papy (odpad niebezpieczny);

- azbestu (odpad niebezpieczny).


 

Zabrania się wrzucania gruzu, odpadów zielonych i odpadów niebezpiecznych do pojemników na odpady komunalne!


 

Worki przeznaczone do segregacji, w których zostaną znalezione inne odpady niż zakwalifikowane do zbiórki, nie będą zabierane przez operatora!__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 30 milionów złotych na inwestycję: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”


 

W dniu 21 marca 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Dęblinie.

Uroczystego podpisania umowy dokonali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - Wojciech Piekarczyk, Wiceprezes Zarządu - Jerzy Kuliński oraz Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie – Dariusz Wojdat. Na uroczystości obecny był również Burmistrz Miasta Dęblin – Stanisław Włodarczyk, reprezentujący partnera projektu. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Spółką a Miastem Dęblin, możliwa stała się realizacja tak dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 30.644.789,05 PLN, z czego maksymalne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności sięgnie kwoty 16.221.943,16 PLN.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w os. Jagiellońskie i centrum miasta
(osiedle Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatraczna, Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka /odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej/, Leśki, Krótka, Staromiejska),

- budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ulicach: 1 Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1 Maja do ul. Jagiellońskie), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna,

- budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stawy,

- budowę magistrali wodociągowej od ul. Ogrodowej do osiedla Stawy,

- budowę magistrali wodociągowej od ujęcia wody Jagiellońska do osiedla Lotnisko.

Inwestycja ta jest jedną z kluczowych na terenie miasta Dęblina, mającą na celu podniesienie standardu życia mieszkańców, zwiększenie dbałości o stan środowiska naturalnego
oraz poprawę warunków inwestycyjnych obszaru.

Realizacja inwestycji potrwa 3 lata i zakończy się pod koniec 2014 roku.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 29.03.2012 r. na terenie Dęblina odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy Klient, który ma podpisaną z MZGK Sp. z o. o. umowę na wywóz odpadów komunalnych będzie mógł się go pozbyć bezpłatnie i zgodnie z prawem. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.


 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

 • chłodziarki, zamrażarki,

 • telewizory,

 • komputery,

 • sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

 • kuchenki mikrofalowe,

 • odkurzacze,

 • drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).


 

Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 9:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 28.03.2012 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

 

 

Prezes Zarządu
 

mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe               13.01.2012 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1 - OFERTA

 

Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWY

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Twardość wody - styczeń 2011

 

              Lp.

                                           Jednostki twardości

Wodociąg

„Wiślana”

Wodociąg

„Jagiellońska”

Wodociąg

„Lotnisko”

1.

CaCO3 mg/l (ppm)

281

275

273

2.

mval/l

       5,62

      5,50

    5,46

3.

mmol/l

       2,81

      2,75

    2,73

4.

Stopnie niemieckie ºdH

     15,73

    15,40

    15,28

5.

Stopnie angielskie  º e

     19,67

    19,25

  19,11

6.

Stopnie francuskie ºf

     28,10

   27,50

  27,30

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Dęblin jakość wody –Listopad 2012

Lp.

Parametr badany

jednostka

Wodociąg Lotnisko                   wyniki badań

Wodociąg Jagiellońska-

wyniki badań

Dopuszczalne                   wartości   wskaźników

Metodyka badań

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE                                                      09.12.2011

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie zgodnie z art. 24 pkt.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858) podaje do wiadomości taryfy, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.


Wysokość cen za dostarczoną wodę.

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

ZW- GD1; ZW-GD2; ZW-GD3; ZW-PO1; ZW-PO2

Cena za dostarczoną wodę

3,87

4,18

zł/m³

 

Wysokość cen za dostarczone ścieki

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

OŚ- 1; OŚ-2; OŚ-3

Cena za odprowadzone ścieki

5,38

5,81

zł/m³


 

Sposób naliczania opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców.

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty

zł/odbiorca/miesiąc

netto

z VAT

1 ZW-GD1; ZW-PO1; OŚ-1

15,28

16,50

2 ZW-GD2; ZW-PO2; OŚ-2

5,09

5,50

3 OŚ -3

7,80

8,42

4 ZW – GD3

7,17

7,74


1. opłata abonamentowa dla dostawców ścieków rozliczanych z wodomierza głównego z uwzględnieniem podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej (rozliczanych co miesiąc) wynosi 17,99 zł/netto/miesiąc

2. opłata abonamentowa dla dostawców ścieków rozliczanych z wodomierza głównego
z uwzględnieniem podwodomierza (odczyt co 3 miesiące) wynosi 7,80 zł/netto/miesiąc

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp.

rodzaj stawki

stawka opłaty w zł

jednostka miary

netto

z VAT

1. stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

211,76

260,47

szt.


OBJAŚNIENIA:

 

Zaopatrzenie w wodę:

ZW-GD1 – dostawa wody do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych administrowanych przez DGM, S-nie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Nieruchomości rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co miesiąc;

ZW-GD2 – dostawa wody do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, rozliczana za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co trzy miesiące;

ZW- GD3 - woda dostarczana do gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych rozliczana na podstawie ryczałtowego zużycia wody;

ZW-PO1 – woda dostarczana do pozostałych obiektów przyłączonych do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów zielonych, fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, woda używana do podlewania ogrodów rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co miesiąc;

ZW- PO2 – woda dostarczana do pozostałych obiektów przyłączonych do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów zielonych, fontann, pobranej przez jednostki straży pożarnej, woda używana do podlewania ogrodów rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego odczytywanego co trzy miesiące

 

Odprowadzanie ścieków

OŚ- 1 - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co miesiąc;

OŚ- 2 - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, urządzeń pomiarowych odczytywanych co trzy miesiące;

OŚ- 3 - wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy
z uwzględnieniem wskazań podwodomierzy do wody bezpowrotnie zużytej;

 

UWAGA:

Dla odbiorców korzystających jednocześnie z usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków opłata abonamentowa naliczana będzie tylko raz za okres rozliczeniowy.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/105/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 06 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w §2 ust. 1 ustala się dopłatę do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa ZW-GD1; ZW-GD2; ZW-GD3) w wysokości brutto – 0,21 zł oraz §2 ust. 2 dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie za okres obowiązywania niniejszych taryf.

 

                                                                                                                   Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

 

                                                                                                                          mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego           15.11.2011 r


 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


           Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie
i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.


           W dniu 29.11.2011 r. na terenie Dęblina odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy Klient, który ma podpisaną z MZGK Sp. z o. o. umowę na wywóz odpadów komunalnych będzie mógł się go pozbyć bezpłatnie i zgodnie
z prawem. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy
lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

 • chłodziarki, zamrażarki,

 • telewizory,

 • komputery,

 • sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

 • kuchenki mikrofalowe,

 • odkurzacze,

 • drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 9:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 28.11.2011 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

 

                                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                                         mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Jak zabezpieczyć przyłącze przed zamarzaniem?                                         14.10.2011 r.

 

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową przedstawiamy Państwu kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć awarii spowodowanej zamarznięciem przyłącza wodociągowego w pomieszczeniu. Za temperaturę w pomieszczeniu do którego wchodzi przyłącze z wodomierzem głównym odpowiada zgodnie z zawartą Umową właściciel.

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0o C, należy:

 1. uzupełnić powybijane szyby,
 2. zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
 3. ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
 4. ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej,
 5. podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem, itp.!

W razie uszkodzenia wodomierza w wyniku zamarznięcia (lub rozmarznięcia), należy powiadomić o tym zdarzeniu Pogotowie Wodociągowe pod bezpłatnym numerem telefonu 994.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ODBIÓR POPIOŁÓW                                                                                                         14.10.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, iż w sezonie grzewczym 2011/2012 od 1 listopada 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. odbiór popiołów powstałych w gospodarstwach indywidualnych spalających do celów grzewczych stały opał (węgiel, koks) będzie odbywał się na poniższych zasadach:

 

 1. Popiół będzie odbierany po wcześniejszym jednorazowym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym do Biura Obsługi
     Klienta tel.: (081)  883-36-25 lub 883-36-65.

 

2.   Proponujemy, aby Klienci gromadzili popioły we własnych workach lub różnego rodzaju pojemnikach (wiadra, kotły),
      wystawiając je rano w dniu wywozu przed posesję do godz. 8.00.

 

3.   Popiół będzie odbierany w okresie grzewczym od naszych Klientów w pierwszą i trzecią środę
      miesiąca
.                                     

  

   

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.

 

__________________________________________________________________________________________________

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, że w sezonie letnim 2011 od 1 maja 2011 r. obowiązuje poniższy system odbioru odpadów z ogrodów powstałych w gospodarstwach indywidualnych (trawa, liście).

 

1.Odpady zielone będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne lub osobiste do Biura Obsługi Klienta tel.: 81 883-36-25 lub 883-36-65.

 

2.Proponujemy, aby klienci gromadzili odpady zielone we własnych workach  wystawiając je rano (do godz. 7.30) w dniu wywozu przed posesję.

 

3.Odpady zielone będą odbierane w okresie od 1.05.2011 r. do 31.10.2011 r.  od naszych klientów w pierwszą i trzecią środę miesiąca po wcześniejszym każdorazowym zgłoszeniu w BOK.

 

4.Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla Miasta Dęblin” MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie zabiera nieodpłatnie od Klientów Spółki 12 kg odpadów zielonych przypadających na mieszkańca na rok. Ilości większe mogą być również    zabierane od kontrahentów jednakże po oszacowaniu ilości i dodatkowej opłacie    za transport i składowanie na kompostowni. Opłata za ponadnormatywny worek  o pojemności 120 l wynosi 4,54 zł/sztuka brutto.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

NOWA CENA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje swoich Klientów, iż od dnia 01.04.2011 r. ulegnie zmianie cena wywozu odpadów komunalnych dla osób zamieszkałych w  zabudowie jednorodzinnej. Nowa stawka wywozu odpadów komunalnych wyniesie:

6,30 zł + VAT/ miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe

Niniejszym informujemy, że Spółka zdecydowała o podwyżce ze względu na duży wzrost opłat za składowanie odpadów na wysypisku w Puławach.
Inne czynniki, które wpłynęły na zmianę ceny to wzrost stawki VAT od 01.01.2011 r., rosnące koszty energii elektrycznej oraz wzrost cen paliw, które bezpośrednio przenoszą się na rosnące koszty utrzymania taboru transportowego, wzrost inflacji oraz wzrost kosztów zakupu worków przeznaczonych do konfekcjonowania odpadów segregowanych.

Jednocześnie zapewniamy, że skalkulowaliśmy nową cenę wywozu odpadów komunalnych w taki sposób, aby większą część podwyżki w/w mediów przejąć na Spółkę, a Państwu zaoferować akceptowalną stawkę. Na taką decyzję duży wpływ miała również Państwa postawa w prowadzonej segregacji śmieci oraz  wyselekcjonowanej zbiórce popiołu. Postępujący systematyczny wzrost udziału segregowanych odpadów w ogólnej masie nieczystości stałych będzie miał wpływ na ograniczenie ewentualnego niewielkiego wzrostu ceny w przyszłych latach.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki świadczonej usługi pozostają bez zmian. Mamy nadzieję, że powyższe działania znajdą zrozumienie wśród naszych Klientów.

 

                                                                Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

 

                                                                                        mgr inż. Dariusz Wojdat

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

                                Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie
i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 12.04.2011 r. na terenie Dęblina odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy Klient, który ma podpisaną z MZGK Sp. z o. o. umowę na wywóz odpadów komunalnych będzie mógł się go pozbyć bezpłatnie i zgodnie
z prawem. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy
lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 9:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 08.04.2011 r. pod numerami telefonów: 81 883 36 25 i 81 883 36 65.                                                                                  

                                                      

                       Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

                                                                                              

 

                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

 

         SZANOWNI PAŃSTWO

 

 

         Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że z dniem 01.04.2011 roku ulega zmianie system odczytu wodomierzy wraz z systemem fakturowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowy system polegał będzie na wystawianiu jednej faktury rozliczeniowej (z faktycznego odczytu wodomierza) i dwóch faktur zaliczkowych. W związku z tym miasto Dęblin zostało podzielone na trzy rejony. Począwszy od miesiąca kwietnia 2011 roku każdego miesiąca odczytywany będzie jeden rejon zaczynając od rejonu numer 1. Harmonogram odczytów wodomierzy na poszczególnych ulicach Dęblina przedstawia się następująco:

REJON nr1

REJON nr 2

REJON nr 3

data

ULICA

data

ULICA

data

ULICA

1

Nowa, Stara,
15. P.P. Wilków

2

Kościuszki, Przelotna, Skarżyńskiego,
1-go Maja, Cicha

1

Tysiąclecia, Asnyka Niepodległości,

4

Nowa, Stara, Trapezowa

4

Modrzycka, Młynki, Kopernika, 1-go Maja

2

Partyzantów, Przechodnia, Ogrodowa

5

Nadatki, Stężycka, Spacerowa

5

Bobrowska, Stawska, Nagórskiego, Hładuniaka

3

Partyzantów, Towarowa. Staszica Sochackiego,

6

Michlinowska, Mickiewicza, Krasickiego

6

Kocka, Nadrzeczna, Chorzewskiego,  Stawska, Jaśminowa

6

Krótka, Środkowa, Osiedle Jagiellońska, Leśki

7

Zielona, Wiślana, Prusa, Wesoła

9

Kocka, Meissnera, Polna

7

Lipowa, Wiatraczna, Osiedle Jagiellońska

8

Zielona, Wiślana, Wolności, Wiejska

10

Warszawska, Tańskiego, Norwida, Słowackiego

8

Lipowa Staromiejska, Osiedle Jagiellońska

11

Reymonta, Matejki, Reja, Kołłątaja, Niecała

11

Warszawska, Żabia, Wąska, Orzeszkowej Prosta, Zaciszna,

9

Lipowa, Staromiejska, Osiedle Jagiellońska

12

Żeromskiego, Sienkiewicza, Długa

12

Warszawska, Okólna, Pułaskiego

10

Lipowa, Grunwaldzka

Osiedle Jagiellońska

13

Kwiatowa, Żwirki i Wigury, Składowa

13

Rynek, PCK, Bankowa, Piłsudskiego,

 

 

14

Słoneczna, Kościuszki, Bajana, Śląska

 

 

 

 

15

Okrzei, Spokojna, Pawilony Podkówka, Konopnickiej

 

 

 

 

 

 

Ewentualne różnice w datach mogą wynikać z przypadających w miesiącu sobót i niedziel Wszelkie pytania związane z nowym systemem odczytu wodomierzy prosimy kierować pod numer telefonu (81)88-33-625 lub (81)88-33-665 lub osobiście w siedzibie Spółki pokój nr 4. Mamy nadzieję  że powyższe informacje ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.

 

                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                mgr inż. Dariusz Wojdat

__________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie zgodnie z art. 24 pkt.7 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858) podaje do wiadomości  taryfy, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy,  od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

 

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę.

 

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

ZW- GD

Cena za dostarczoną wodę

3,59

3,88

zł/m³

2.

ZW - PO

3,59

3,88

zł/m³

                                                                                                                                                       

 

ZW-GD - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych administrowanych przez DGM, S-nie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Nieruchomości rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub ryczałtu w m³/osoba /m-c.

 

ZW-PO - pozostałe obiekty przyłączone do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów zielonych, za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej, woda używana do podlewania ogrodów.

 

 

Wysokość cen za dostarczone ścieki

 

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

Cena za odprowadzone ścieki

3,99

4,31

zł/m³

 

 

- wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, dodatkowych, urządzeń pomiarowych, ryczałtów, z wyłączeniem tych dostawców do których stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w zakresie ścieków dowożonych przy użyciu samochodów asenizacyjnych.

 

Sposób naliczania opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców.

 

lp.

wyszczególnienie

stawka opłat w zł

jednostka miary

netto

z VAT

I

Dla odbiorców wody:

1.

rozliczających się z 1 wodom. głównego

5,37

5,80

zł/wodomierz gł/m-c

2.

rozliczających się z 2 wodom. głównych

10,74

11,60

zł/m-c

3.

rozliczających się z 3 wodom. głównych i dalej analogicznie

16,11

17,40

zł//m-c

II

Dla odbiorców wody i dostawców ścieków

1.

rozliczających się z  1 wodomierza głównego

5,37

5,80

zł/wodomierz gł/m-c

2.

rozliczających się z 1 wodomierza głównego i 1 podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej

8,10

8,75

zł/m-c

3.

rozliczających się z 2 wodomierzy głównych i 1 podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej

13,47

14,55

zł/m-c

4.

rozliczających się z 2 wodomierzy głównych i dalej analogicznie

10,74

11,60

zł/m-c

III. 

Dla dostawców ścieków:

1.

rozliczających się z wodomierza głównego  lub urządzenia pomiarowego

5,37

5,80

zł/wodomierz gł/ m-c

2.

rozliczających się  z  1 wodomierzy głównych, urządzenia pomiarowego i 1 podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej

8,10

8,75

zł/m-c

IV

Dla odbiorców wody, dostawców ścieków,

1.

rozliczających się na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody ( ryczałt)

2,64

2,85

zł/odbiorcę/m-c

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp.

rodzaj stawki

stawka opłaty w zł

jednostka miary

netto

z VAT

1.

stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

207,00

254,61

szt.

 

 

*Cena brutto uległa zmianie od 01.01.2011 roku w związku ze zmianą stawek VAT  

 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/17/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w  §1 ust. 1 ustala się dopłatę do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa ZW-GD) w wysokości brutto – 0,21 zł oraz §1 ust. 2 dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie za okres obowiązywania niniejszych taryf.

 

 

 

 

                                                                                             Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

                                                                                                   mgr inż. Dariusz Wojdat 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Osiedlu Stawy,na podstawie Uchwała Nr LXV/395/2010 Rady Miasta Dęblin
z dnia 15 czerwca 2010 r.
- wysokość opłaty za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Os. Stawy w Dęblinie wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

zł/m3

Cena brutto

Zł/m3

0

1

2

3

Os. Stawy

Ścieki dostarczane z terenu

os. Stawy

5,05

5,40

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty w zł

Jednostka
miary

netto

Z VAT

0

1

2

3

4

1.

Stawka opłaty abonamentowej
za odczyt i rozliczenie nalezności

5,33

5,70

zł/urz.pom./
miesiąc

 

Ceny obowiązują od 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r.

 

W związku ze zmianami stawek VAT obowiązującymi od 01.01.2011r. ceny kształtują się następująco:

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

zł/m3

Cena brutto

Zł/m3

0

1

2

3

Os. Stawy

Ścieki dostarczane z terenu

os. Stawy

 

5,05

5,45

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty w zł

Jednostka
miary

netto

Z VAT

0

1

2

3

4

1.

Stawka opłaty abonamentowej
za odczyt i rozliczenie nalezności

5,33

5,76

zł/urz.pom./
miesiąc

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie zgodnie z art. 24 pkt.7 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858) podaje do wiadomości  taryfy, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

 

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę.

 

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

ZW- GD

Cena za dostarczoną wodę

3,59

3,84

zł/m³

2.

ZW - PO

3,59

3,84

zł/m³

                                                                                                                                                       

 

ZW-GD - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych administrowanych przez DGM, S-nie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Nieruchomości rozliczane za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub ryczałtu w m³/osoba /m-c.

 

ZW-PO - pozostałe obiekty przyłączone do sieci wodociągowej, gmina rozliczana za ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, terenów zielonych, za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej, woda używana do podlewania ogrodów.

 

 

Wysokość cen za dostarczone ścieki

 

lp.

taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

cena /zł/

jednostka miary

netto

z VAT

1.

Cena za odprowadzone ścieki

3,99

4,27

zł/m³

 

 

- wszyscy dostawcy ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, rozliczani na podstawie wodomierzy głównych, dodatkowych, urządzeń pomiarowych, ryczałtów, z wyłączeniem tych dostawców do których stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w zakresie ścieków dowożonych przy użyciu samochodów asenizacyjnych.

 

Sposób naliczania opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców.

 

lp.

wyszczególnienie

stawka opłat w zł

jednostka miary

netto

z VAT

I

Dla odbiorców wody:

1.

rozliczających się z 1 wodom. głównego

5,37

5,75

zł/wodomierz gł/m-c

2.

rozliczających się z 2 wodom. głównych

10,74

11,49

zł/m-c

3.

rozliczających się z 3 wodom. głównych i dalej analogicznie

16,11

17,24

zł//m-c

II

Dla odbiorców wody i dostawców ścieków

1.

rozliczających się z  1 wodomierza głównego

5,37

5,75

zł/wodomierz gł/m-c

2.

rozliczających się z 1 wodomierza głównego i 1 podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej

8,10

8,67

zł/m-c

3.

rozliczających się z 2 wodomierzy głównych i 1 podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej

13,47

14,41

zł/m-c

4.

rozliczających się z 2 wodomierzy głównych i dalej analogicznie

10,74

11,49

zł/m-c

III. 

Dla dostawców ścieków:

1.

rozliczających się z wodomierza głównego  lub urządzenia pomiarowego

5,37

5,75

zł/wodomierz gł/ m-c

2.

rozliczających się  z  1 wodomierzy głównych, urządzenia pomiarowego i 1 podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej

8,10

8,67

zł/m-c

IV

Dla odbiorców wody, dostawców ścieków,

1.

rozliczających się na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody ( ryczałt)

2,64

2,82

zł/odbiorcę/m-c

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp.

rodzaj stawki

stawka opłaty w zł

jednostka miary

netto

z VAT

1.

stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

207,00

252,54

szt.

 

 

*Cena brutto może ulec zmianie, w zależności od ustalonej stawki podatku VAT.  

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/436/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie
w  §2 ust. 1 ustala się dopłatę do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa ZW-GD) w wysokości brutto – 0,20 zł oraz §2 ust. 2 dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie za okres obowiązywania niniejszych taryf.

 

 

                                                                                             Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

 

                                                                                                   mgr inż. Dariusz Wojdat 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

                                Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie
i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 3.12.2010 r. na terenie Dęblina odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy Klient, który ma podpisaną z MZGK Sp. z o. o. umowę na wywóz odpadów komunalnych będzie mógł się go pozbyć bezpłatnie i zgodnie
z prawem. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy
lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 9:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 2.12.2010 r. pod numerami telefonów: 081 883 36 25 i 081 883 36 65.                                                                                  

                                                      

                       Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

                                                                                              

 

 

                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ODBIÓR POPIOŁÓW

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, iż w sezonie grzewczym 2010/2011 od 1 listopada 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. odbiór popiołów powstałych w gospodarstwach indywidualnych spalających do celów grzewczych stały opał (węgiel, koks) będzie odbywał się na poniższych zasadach:

 

 1. Popiół będzie odbierany po wcześniejszym jednorazowym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym do Biura Obsługi Klienta tel.: (081)  883-36-25 lub 883-36-65.

 

2.   Proponujemy, aby Klienci gromadzili popioły we własnych workach lub różnego rodzaju pojemnikach (wiadra, kotły), wystawiając je rano w dniu wywozu przed posesję do godz. 8.00.

 

3.   Popiół będzie odbierany w okresie grzewczym od naszych Klientów w pierwszą i trzecią środę miesiąca.                                     

  

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Jakość wody – lipiec 2010

Lp.

Parametr badany

jednostka

Hydrofornia Wiślana-     wyniki badań

Hydrofornia Jagiellońska-

wyniki badań

Dopuszczalne                   wartości wskaźników

Metodyka

1.

Odczyn (pH)

-

7,36

7,40

6,5-9,5

PN-90/C-04540.01

2.

Przewodność el.wł.

µS/cm

846

840

<2500

PN-EN 27888:1999

3.

Mangan (Mn)

mg/dm³

22

28

<50

PN-EN ISO 17294-2:2006

4.

Żelazo(Fe)

mg/dm³

<60

<60

<200

PN-EN ISO 17294-2:2006

5.

Mętność

NTU

0,24

0,10

<1

PN-EN ISO 7027:2003

6.

Barwa

mgPt/dm³

5

5

<15

PN-EN ISO 7887:2002

7.

Zapach

TON

1

1

1-5 akcept.

PN-EN 1622:2003

8.

Smak

TFN

1

1

1-8 akcept.

PN-EN 1622:2003

9.

Amonowy jon

mg/dm³

0,36

0,16

<0,5

PN-EN ISO 11732:2007

10.

Azotany

mg/dm³

<4,5

<4,5

<50

PN-EN ISO 13395:2001

11.

Azotyny

mg/dm³

<0,03

<0,03

<0,5

PN-EN ISO 13395:2001

12.

Bakterie grupy coli

jtk/100 ml

0

0

0

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005

13.

Escherichia coli

jtk/100 ml

0

0

0

PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005

14.

Enterokoki kałowe

jtk/100 ml

0

0

0

PN-EN ISO 7899-2:2004

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

NOWA CENA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje swoich Klientów, iż od dnia 01.09.2010 r. ulegnie zmianie cena wywozu odpadów komunalnych. Nowa stawka wywozu odpadów komunalnych wyniesie:

5,50 zł + VAT/ miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe

Niniejszym informujemy, że na decyzję o podwyżce miały wpływ rosnące koszty energii elektrycznej oraz wzrost cen paliw, które bezpośrednio przenoszą się na rosnące koszty utrzymania taboru transportowego, wzrost inflacji oraz wzrost kosztów zakupu worków przeznaczonych do konfekcjonowania odpadów segregowanych.

Jednocześnie zapewniamy, że skalkulowaliśmy nową cenę wywozu odpadów komunalnych w taki sposób, aby większą część podwyżki w/w mediów przejąć na Spółkę, a Państwu zaoferować akceptowalną stawkę. Na taką decyzję duży wpływ miała również Państwa postawa w prowadzonej segregacji śmieci oraz  wyselekcjonowanej zbiórce popiołu. Postępujący systematyczny wzrost udziału segregowanych odpadów w ogólnej masie nieczystości stałych będzie miał wpływ na ograniczenie ewentualnego niewielkiego wzrostu ceny w przyszłych latach.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki świadczonej usługi pozostają bez zmian. Mamy nadzieję, że powyższe działania znajdą zrozumienie wśród naszych Klientów.

 

                                                                Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

                                                                                               mgr inż. Dariusz Wojdat

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, że w sezonie letnim 2010 od 1 maja 2010 r. obowiązuje poniższy system odbioru odpadów z ogrodów powstałych w gospodarstwach indywidualnych (trawa, liście).

 

1.Odpady zielone będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne lub osobiste do Biura Obsługi Klienta tel.: (081)  883-36-25 lub 883-36-65.

 

2.Proponujemy, aby klienci gromadzili odpady zielone we własnych workach wystawiając je rano (do godz. 7.30)
w dniu wywozu przed posesję.

 

3.Odpady zielone będą odbierane w okresie od 1.05.2010 r. do 31.10.2010 r.  od naszych klientów co tydzień
w każdy czwartek miesiąca
po wcześniejszym każdorazowym zgłoszeniu w BOK.

 

4.Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla Miasta Dęblin” MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie zabiera nieodpłatnie od Klientów Spółki 12 kg odpadów zielonych przypadających na mieszkańca na rok. Ilości większe mogą być również  zabierane od kontrahentów jednakże po oszacowaniu ilości i dodatkowej opłacie za transport i składowanie na kompostowni. Opłata za ponadnormatywny worek o pojemności 120 l wynosi 4,49 zł/sztuka brutto.

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu korzystanie z naszych usług.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Jakość wody - maj 2010 r.

Lp.

Parametr badany

jednostka

Wodociąg Wiślana-     wyniki badań

Wodociąg Jagiellońska-

wyniki badań

Dopuszczalne wartości         wskaźników

1.

Odczyn (pH)

-

7,40

7,39

6,5-9,5

2.

Przewodność el.wł.

µS/cm

836

733

<2500

3.

Mangan (Mn)

mg/dm³

0,019

<0,004

0,050

4.

Żelazo(Fe)

mg/dm³

<0,06

<0,06

0,20

5.

Mętność

NTU

<0,10

0,05

1

6.

Barwa

mgPt/dm³

<5

<5

15

7.

Zapach

TON

1

1

1-5 akcept.

8.

Smak

TFN

1

1

1-8 akcept.

9.

Amonowy jon

mg/dm³

0,22

<0,10

0,50

10.

Azotany

mg/dm³

1,18

1,69

50

11.

Azotyny

mg/dm³

<0,03

<0,03

0,50

12.

Bakterie grupy coli

jtk/100 ml

0

0

0

13.

Escherichia coli

jtk/100 ml

0

0

0

14.

Enterokoki kałowe

jtk/100 ml

0

0

0

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Twardość wody - kwiecień 2010

 

              Lp.

                                           Jednostki twardości

Wodociąg

„Wiślana”

Wodociąg

„Jagiellońska”

Wodociąg

„Lotnisko”

1.

CaCO3 mg/l (ppm)

291

282

300

2.

mval/l

       5,8

      5,6

    6

3.

mmol/l

       2,9

      2,8

    3

4.

Stopnie niemieckie ºdH

     16,3

    15,8

    16,8

5.

Stopnie angielskie  º e

     20,4

    19,7

  21

6.

Stopnie francuskie ºf

     29,1

   28,2

  30

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Informacja dla Klientów  

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje wszystkich naszych Klientów korzystających z wody dostarczanej z ujęć na terenie Dęblina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 roku, numer 127 poz. 886 z póź. zmianami) stawka opłaty abonamentowej składa się z dwóch składników (§13 ust. 3 w/w Rozporządzenia):

1.    1. za odczyt wodomierza, wyrażona w zł/wodomierz/m-c (zależna od ilości wodomierzy), za 1 wodomierz wynosi 2,73 zł;

2.    2. za rozliczenie należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki, wyrażona w zł/wodomierz główny/m-c, opłata wynosi 2,64 zł;

Dla osób rozliczających się z jednego wodomierza głównego opłata abonamentowa wynosi 5,37 zł/wod. gł/m-c.

Do stawki abonamentowej dolicza się podatek VAT w wysokości 7%.

 

„Abonament  za odczyt” to koszty fizycznego dokonania odczytu stanu wodomierza na koniec okresu rozliczeniowego lub próby dokonania odczytu w przypadku, gdy z winy Odbiorcy dokonanie odczytu jest niemożliwe. Opłata ta jest naliczana za każdy wodomierz przyjęty do rozliczeń.

„Abonament za rozliczenie” obejmuje koszty dokonania ustalenia wielkości zużycia, sporządzenia faktury, jej wysyłki, księgowania zobowiązań, windykacji. Opłata ta jest naliczana za okres 1 miesiąca, (chyba, że Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przewiduje inny okres rozliczeniowy). Dla Odbiorcy korzystającego jednocześnie z usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków opłata ta jest naliczana tylko 1 raz za okres rozliczeniowy.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Do tej pory zdecydowana większość zużytego sprzętu AGD i RTV trafiała na wysypiska śmieci powodując poważne zagrożenia dla organizmów żywych. Sprzęt ten zawiera wiele substancji trujących, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska naturalnego niszcząc je. Segregacja odpadów, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie ich niebezpiecznych elementów pomoże ochronić nasze otoczenie.

 

W dniu 23.03.2010 r. na terenie Dęblina odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy Klient, który ma podpisaną z MZGK Sp. z o. o. umowę na wywóz odpadów komunalnych będzie mógł się go pozbyć bezpłatnie i zgodnie z prawem. Nie będzie zabierany zużyty sprzęt zdekompletowany, tzn. np. bez obudowy lub bez agregatu, kineskopu, transformatorów itp.

 

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:

·               chłodziarki, zamrażarki,

·               telewizory,

·               komputery,

·               sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki),

·               kuchenki mikrofalowe,

·               odkurzacze,

·               drobny sprzęt AGD (czajniki, suszarki, żelazka).

 

 Zebrany zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 9:00 przed posesję. Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych obsługiwanych przez naszą firmę powinni umieścić go w wiacie śmietnikowej. Pracownicy MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie specjalnie przeznaczonym do tego celu samochodem będą odbierać zużyty sprzęt. Odbiór należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 19.03.2010 r. pod numerami telefonów: 081 883 36 25 i 081 883 36 65.                                                                                  

                                                      

                       Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

                                                                                              

                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                mgr inż. Dariusz Wojdat

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

strona  1  2  3  4  5  ...

 

 

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty